Cập nhật tiến độ dự án Lộc Ninh Singashine

Cập nhật tiến độ dự án Lộc Ninh Singashine

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án Lộc Ninh Singashine

Tính đến tháng 4/2017 (Quý khách xem hình ảnh phía dưới)

  • Tòa A: đang thi công đến tầng 14
  • Tòa B: đang thực hiện thi công sàn tầng 13
  • Nhà mẫu đã đi vào hoạt động phục vụ khách hàng tham quan dự án

Tính đến tháng 9/2017

tien do Loc Ninh (3)

Tính đến tháng 4/2017 (Quý khách xem hình ảnh phía dưới)

Toa-AToa-BCông-trường-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_01Công-trường-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_02Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_01Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_02Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_03Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_04Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_05Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_06Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_07Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_08Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_09Tiến-độ-xây-dựng-tại-chung-cư-Lộc-Ninh-Singashine-ngày-24_04_2017_11

Recommended Posts